Kuruluş Amacı

Sevgili meslektaşlarım,

Benim çocukluğum döneminde; askere gidecek gençler, köylerden, kafileler halinde gelerek şehir merkezinde bir yerde toplanıp, görevliler nezaretinde tren istasyonuna, oradan da kapalı yük vagonlarıyla birliklerine sevk edilirdi.

Böyle bir asker sevkiyatı toplantı yerine, yaşlı bir amca gelir. Elindeki kalın bir kendir parçasını göstererek gençlere seslenir:

- Evlatlarım! Ana babalarınız sizi yetiştirmiş. Hepiniz birer yiğit olmuş ve vatan müdafaası için askere gidiyorsunuz. İçinizde bu kendiri kıracak bir babayiğit var mı?

Asker adayları, sus pus...

Yaşlı amca üsteleyince, adaylardan biri;

- Amca ! O kalın kendir hiç insan gücüyle kırılır mı?
- Ben kırarım.

Herkes hayret ve şaşkınlık içerisindeyken içlerinden biri:

- Hadi kırda görelim.

Deyince ihtiyar başlar kendirin büklümlerini açmaya. Büklümler açılır tek tek iplikleri ayırıp arkasından da iplik büklümlerini açıp elyafları ortaya çıkardıktan sonra başlar elyafları bir bir kırmaya.

Bunun üzerine gençlerden biri:

- Amca sen ipi kırmamızı istedin ama sen elyafları kırıyorsun. Elyafı kim olsa kırar.

İhtiyar:

- Evlatlarım! İşin sırrı burada. Sizler tek başınıza olursanız, sizi teker teker kırarlar. Birlik olursanız, kimsenin size gücü yetmez... Cevabını yapıştırır.

Kültürümüzde, bu hikayenin temasını yansıtan başka vecizeler de var.

- Bir olun, iri olun,diri olun. (Hacı Bektaşi Veli)
- Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Gibi...

Tek tek kaldıkları için kırılan, azap çeken meslektaşlarımızı birleştirip diriltmek adına 1992 yılında; gerek Gaziantep özelinde, gerekse Türkiye genelinde dernekleşme hareketi başlatıp; derneklerin kurulmasını müteakip; Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir,İzmit,Manisa,Trabzon ve Şanlıurfa Sigorta acente dernekleri olarak 10 üyeli bir federasyon çatısı altında birleşip, Türkiye'nin en güçlü Sigorta Acente örgütü olan ve şu anda üye dernek sayısı 30 a yaklaşan TÜSAF'ı hayata geçirdik.

Dernek kurulmadan önce acenteler; şirketlerin dolduruşuna gelerek, "BENİM ŞİRKETİM SENİN ŞİRKETİNİ DÖVER" kabilinden, kendisini, acentesi olduğu şirketin fedaisi konumumda görüp diğer acentelerin gölgesine kurşun atar durumdaydı. Acenteler arasındaki olumlu ilişkiler; sadece, aynı şirketin acenteleri arasındaki, pek de sıcak olmayan merhabalaşmadan ibaretti.

Derneğin kurulmasıyla muhtelif vesileler yaratıp acenteleri bir araya getirince herkes, hasım değil hısım olduğunu; acentenin, sigorta şirketinin memuru olmayıp bağımsız bir tüccar olduğunu fark etmeye, esnaflık bilinci yeşermeye başladı. Bu atmosfer, birliği; birlik iriliği; irilik de diriliği sağladı. Bu güzel gelişmelerin tabii sonucu olarak da acenteler adına güzel işler başarılabildi. Yani; birlik rahmet getirdi. Diğer bir deyişle, birlik; herkes için hayırlı sonuçlar doğurdu.

Elde edilen sonuçlar, elbette ki kafi değil. Alınacak çok yol var. Bu, sadece; bayrak yarışının ilk etabıydı. Ben, bayrağı devrettim. Bundan sonraki etabı, gençler koşacak. Beklentim; açılan bu çığırda; genç meslektaşlarımın daha hızlı ve daha verimli koşmaları yolundadır. Bundan sonraki misyonum; lüzum görülüp istenirse tecrübelerimi paylaşmaktır.

İsterseniz, başlangıç olarak sizlerle bazı sırlarımı paylaşayım.

Gerek derneğin gerekse federasyonun kurulması sırasında; atalarımızdan kalan en kıymetli miraslarımızdan olan, AHİLİK geleneğini kendimize rehber edindik.

Bu cümleden olarak:

  • Kendimizin, yakın çevremizin ve meslektaşlarımızın, iş ve meslek ahlakına bağlı kalmasını sağlama gayreti içerisinde olduk.
  • Toplum çıkarlarını kendi çıkarlarımızdan üstün tuttuk.
  • Makam ve unvana değil, hizmet üretmeye odaklandık. Yakın çalışma arkadaşlarımızı da, bu anlayışta olan üyelerimiz arasından seçmeye gayret ettik.
  • Sivil toplum örgütü yöneticiliğinin; alma makamı değil; madden ve manen topluma bir şeyler verme yerleri olduğu bilincini yerleştirmeye çalıştık.
  • Acentelerle, velinimetimiz olan tüketicilerin haklarını korumaya gayret ettik.

Bayrağı devrettiğim bu aşamada; elde edilen hayırlı sonuçlarda emeği olan, başta M.Sami Akay olmak üzere, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma; birliğin faziletine inanan ve başlangıçtan buyana kesintisiz olarak bize destek veren tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bu birliğin gün geçtikçe güçlenmesi dileğiyle sizleri birliğinize; birliğinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah, yar ve yardımcınız olsun.

26.03.2012
SAYGILARIMLA
Mustafa AYDINÇELEBİ